Duolisme gitaarduo

Duolisme

Een profesioneel klassiek gitaarduo met een breed repertoire.

( van 1995 tot 2010 )

Biografie
Frank Lamm en Peter Thissen leerden elkaar kennen tijdens hun studie aan het Brabants Conservatorium te Tilburg, waar zij ieder individueel hun opleiding Docerend Musicus (DM) volgden bij de bekende pedagoog Hein Sanderink.

Gitaarduo

Reeds in een vroeg stadium van de opleiding werd het beide gitaristen duidelijk dat het samenspelen als duo hun ambitie zou gaan worden en de vervolgopleiding voor Uitvoerend Musicus (UM) werd dan ook voor het grootste deel als gitaarduo met uitmuntende resultaten voltooid. Het duo Frank Lamm en Peter Thissen draagt de naam “Duolisme GitaarDuo”, een naam die afgeleid is van het woord “dualisme”, de dialoog tussen twee musici.

10

Pictures